Qiji Jim Zhu

Professor of Mathematics


Department of Mathematics, 5516 EV, Western Michigan University, Kalamazoo, MI 49008

Tel: (269) 387-4535, Fax: (269) 387-4530, E-mail: zhu@wmich.edu


 

Math6020
 

 

     

                                                    2010 World Congress of Bachelier Finance Soc 

                                                    2011 Computational and Analytical Mathematics Conference     

                                                    2013 Midwest Optimization Seminar 

                                                    2014 Midwest Optimization Meeting

                                                    2015 World Finance Conference

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

[Department of Mathematics]     [wmu home page]
URL: <http://homepages.wmich.edu/~zhu>
Revised: <January, 2011>