Qiji Jim Zhu

Professor of Mathematics


Department of Mathematics, 5516 EV, Western Michigan University, Kalamazoo, MI 49008

Tel: (269) 387-4535, Fax: (269) 387-4530, E-mail: zhu@wmich.edu


 

Convex Duality and

Math Finance
 

 

            

                                                    2010 World Congress of Bachelier Finance Soc   

                                                    2011 Computational and Analytical Mathematics Conference     

                                                    2013 Midwest Optimization Seminar 

                                                    2014 Midwest Optimization Meeting

                                                    2015 World Finance Conference

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

[Department of Mathematics]     [wmu home page]
URL: <http://homepages.wmich.edu/~zhu>
Revised: <January, 2011>